Bibliothèque de l'Eglise apostolique arménienne - Paris - Տարեկան Ուղեցոյց-Ծրագիր Կիրակնօրեայ Դպրոցներու     Index des auteurs en arménien    Accueil des catalogues en ligne

Bibliothèque de l'Église apostolique arménienne - Paris
15, rue Jean-Goujon - 75008 Paris || Père Jirayr Tashjian, Directeur
Téléphone : 01 43 59 67 03
Consultation sur place du lundi au jeudi, de 14 heures à 17 heures

Détail d'un ouvrage en arménien

ligne

Retour à la liste 
5229

 Տարեկան Ուղեցոյց-Ծրագիր Կիրակնօրեայ Դպրոցներու
Titre / Վերնագիր : Տարեկան Ուղեցոյց-Ծրագիր Կիրակնօրեայ Դպրոցներու / auteur/հեղինակ : Անանուն հեղինակ - Auteur anonyme - Սաղմոսներ, Աղօթքներ, Շարականներ եւ Երգեր - Բ. Հրատ. (Ճոխացեալ)
Langue / Լեզու : արեւմտա հայերէն / arménien occidental
Editeur / Հրատարակիչ : Հրատ. Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան - Հայց. Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Դպրոցներ
Année / Տարի : 1983
Imprimeur / Տպագրիչ : Տպարան Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, Անթիլիաս
Description / Նկարագրություն : 15 x 22 cm, 88 pages
Notes / Նշան ; 
Autres auteurs :
Sujets / Նիւթ : 
Lecture On-line : non disponible


ligne
Retour à l'Index des auteurs en arménien    Accueil des catalogues en ligne