Bibliothèque de l'Eglise apostolique arménienne - Paris - Գործնական Քերականութիւն Արդի Աշխարհաբարի - Պատկերազարդ     Index des auteurs en arménien    Accueil des catalogues en ligne

Bibliothèque de l'Église apostolique arménienne - Paris
15, rue Jean-Goujon - 75008 Paris || Père Jirayr Tashjian, Directeur
Téléphone : 01 43 59 67 03
Consultation sur place du lundi au jeudi, de 14 heures à 17 heures

Détail d'un ouvrage en arménien

ligne

Retour à la liste 
5253

 Գործնական Քերականութիւն Արդի Աշխարհաբարի - Պատկերազարդ
Titre / Վերնագիր : Գործնական Քերականութիւն Արդի Աշխարհաբարի - Պատկերազարդ / auteur/հեղինակ : Հրանդ եւ Զապէլ Ասատուր - Գ. Գիրք - Ա. Մաս - Բ. Տպագրութիւն - Ուսումնական Խորհուրդէն վաւերացուած
Langue / Լեզու : արեւմտա հայերէն / arménien occidental
Editeur / Հրատարակիչ : Հրատ. Սիւնեաց Գրատան - Ա.Պ. ԵԱԶՃԵԱՆ եւ Ընկ. - Կ.ՊՈԼԻՍ
Année / Տարի : 1911
Imprimeur / Տպագրիչ : Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան - Կ. Պոլիս
Description / Նկարագրություն : 11 x 17,5 cm, 191 pages
Notes / Նշան ; 
Autres auteurs :
Sujets / Նիւթ : 
Lecture On-line : non disponible


ligne
Retour à l'Index des auteurs en arménien    Accueil des catalogues en ligne