Bibliothèque de l'Eglise apostolique arménienne - Paris - Նոր Քերականութիւն Արդի Հայերէն Լեզուի - Բարձրագոյն եւ Լրացուցիչ Դասընթացք     Index des auteurs en arménien    Accueil des catalogues en ligne

Bibliothèque de l'Église apostolique arménienne - Paris
15, rue Jean-Goujon - 75008 Paris || Père Jirayr Tashjian, Directeur
Téléphone : 01 43 59 67 03
Consultation sur place du lundi au jeudi, de 14 heures à 17 heures

Détail d'un ouvrage en arménien

ligne

Retour à la liste 
5266

 Նոր Քերականութիւն Արդի Հայերէն Լեզուի - Բարձրագոյն եւ Լրացուցիչ Դասընթացք
Titre / Վերնագիր : Նոր Քերականութիւն Արդի Հայերէն Լեզուի - Բարձրագոյն եւ Լրացուցիչ Դասընթացք / auteur/հեղինակ : Յովհաննէս Գազանճեան - Ա. Եւ Բ. Մաս - Հնչաբանութիւն, Բառագիտութիւն
Langue / Լեզու : արեւմտա հայերէն / arménien occidental
Editeur / Հրատարակիչ : 
Année / Տարի : 1924
Imprimeur / Տպագրիչ : Տպարան Յ. Ասատուրեան Որդիք, Կ. Պոլիս
Description / Նկարագրություն : 12,5 x 18 cm, 228 pages
Notes / Նշան ; 
Autres auteurs :
Sujets / Նիւթ : 
Lecture On-line : non disponible


ligne
Retour à l'Index des auteurs en arménien    Accueil des catalogues en ligne