Bibliothèque de l'Eglise apostolique arménienne - Paris - Քերականութիւն եւ Ուղղագրութիւն Հայերէն Լեզուի - Նախակրթարաններու բարձրագոյն դասարաններու համար     Index des auteurs en arménien    Accueil des catalogues en ligne

Bibliothèque de l'Église apostolique arménienne - Paris
15, rue Jean-Goujon - 75008 Paris || Père Jirayr Tashjian, Directeur
Téléphone : 01 43 59 67 03
Consultation sur place du lundi au jeudi, de 14 heures à 17 heures

Détail d'un ouvrage en arménien

ligne

Retour à la liste 
5345

 Քերականութիւն եւ Ուղղագրութիւն Հայերէն Լեզուի - Նախակրթարաններու բարձրագոյն դասարաններու համար
Titre / Վերնագիր : Քերականութիւն եւ Ուղղագրութիւն Հայերէն Լեզուի - Նախակրթարաններու բարձրագոյն դասարաններու համար / auteur/հեղինակ : Բժ. Շահնուր Շահէն - Բ. Գիրք - Ե. Տպագրութիւն - Ըստ Կրթական Նոր Ծրագրին
Langue / Լեզու : արեւմտա հայերէն / arménien occidental
Editeur / Հրատարակիչ : Հրատ. Թրքահայ Ուսուցչաց Միութեան
Année / Տարի : 1977
Imprimeur / Տպագրիչ : Տպարան Յակոբ Աբէլեան - Կ. Պոլիս
Description / Նկարագրություն : 13,5 x 19 cm, 112 pages
Notes / Նշան ; 
Autres auteurs :
Sujets / Նիւթ : 
Lecture On-line : non disponible


ligne
Retour à l'Index des auteurs en arménien    Accueil des catalogues en ligne