Retour à l'Index des auteurs en arménien - Accueil des catalogues en ligne

Bibliothèque de l'Église apostolique arménienne - Paris
15, rue Jean-Goujon - 75008 Paris || Père Jirayr Tashjian, Directeur
Téléphone : 01 43 59 67 03
Consultation sur place du mardi au jeudi, de 14 heures à 17 heures

Catalogue des ouvrages en arménien

ligne


12 հեղինակ, 40 գիրքեր

Auteurs dont le nom commence par la lettre A

ligne


ADAMOV,  Arkadi   ( 1920 - 1991 )
 • Գիշերը ժամը մեկին - 1980, Ed. «Սովետական Գրող»
 • AIMARD,  Gustave   ( 1818 - 1883 )
 • Ամուր ձեռքը - Գամբուսինո - 1983, Ed. «Սովետական Գրող» հրատ.
 • ANDERSEN,  Hans Christian   ( 1805 - 1875 )
 • Ծովին աղջիկը - 1913
 • ANDREIEV,  Leonid   ( 1871 - 1919 )
 • Եօթ կախուածների պատմութիւնը - 1909, Ed. Հրատ. Ա. Մնդօեանի
 • ANGUS,  Joseph   ( 1816 - 1902 )
 • Ներածութիւն Սուրբ Գրոց Ուսմանը - 1880
 • ANOUILH,  Jean   ( 1910 - 1987 )
 • Րոմէոհ եւ Ժանէթ - 1950, Ed. Էսայեան Սանուց Միութիւն
 • ANTHOLOGIES D’ŒUVRES TRADUITES,  
 • Բարոյա քաղաքականք - 1990
 • Հազար ու մեկ գիշեր - 1990, Ed. Խմբագիր Ս.Բ. Հայրապետյան, ISBN 554000546
 • Անտիկ միջնադարյան վերածննդի գրականություն - 1990, Ed. «Արևիկ» Հրատարակչ.
 • Վրաց երկինք - 1990, Ed. «Արևիկ» Հրատարակչ
 • Հին Յունական ողբերգություններ - 1990, Ed. Ուսանողի Գրադարան
 • Աֆորիզմներ - 1989, Ed. Պ.Պ. Պետրով և Յա. Վ.Բերլին
 • Օտարալեզու Հայ գրողներ - 1989, Ed. Ուսանողի Գրադարան
 • Ռուսական ժողովրդական հէքիաթներ - 1987
 • Յոթ գարունների երկրում - Գիրք չորրորդ - 1986, Ed. «Սովետական գրող»'Հրատ.
 • Ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթներ - 1986
 • Սոցիալիստական երկրների ժողովրդական հէքիաթներ - 1985, Ed. «Լույս» Հրատարակ.
 • Գերմանական նորավեպեր - 1984, Ed. Ուսանողի Գրադարան
 • XXդ. Արտասահմանյան դրամատուրգիա - 1983, Ed. Կազմեց՝ Ս.Ե. Փանոսյան
 • Յոթ գարունների երկրում - Գիրք երրորդ - 1983, Ed. «Սովետական գրող»'Հրատ.
 • Չեխական ժողովրդական հէքիաթներ - 1982, Ed. «Սովետական գրող»'Հրատ.
 • Ասիայի եվ Աֆրիկայի ժողովուրդների հէքիաթներ - 1982, Ed. «Սովետական գրող»'Հրատ.
 • Հին արեվելքի պոեզիա - 1982, Ed. Ուսանողի Գրադարան
 • Ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթներ - 1974, Ed. «Հայաստան» Հրատարակ.
 • Իտալական գրականութենէն - XIV-XX դար - 1970, Ed. Թրքահայ Ուսուցչաց Միութիւն
 • Հարազատ էջեր - Գիրք երկրորդ - 1967
 • Եվա - ժամանակակից հույն գրողների պատմվածքներ - 1965, Ed. «Հայաստան» Հրատարակ.
 • Հատընտիր պատմուածքներ Հատոր Առաջին - 1957, Ed. Յովհաննէս Գ. Ճէտիտեան
 • Յուշարձան - Ժողովածու բանաստեղծութիւնների - 1956, Ed. Թարգմանեց Արտաշէս Խաչատրեան
 • Հունգարական պարտէզը - 1941
 • Ոսկի Ձկնիկ - Կաթիլ մը մեղր - Սատանային երեք ոսկեմազերը - 1936, Ed. «ՄԱՍԻՍ» Ռ-ՀԱՅ ԸՆԿ.
 • Եգիպտական աւանդավէպեր - 1933
 • Ութը հէքիաթներ - 1914, Ed. Դպրոցական եւ Ընտանեկան
 • Ցոլարան անգլիական գրականութեան - 1913
 • ARSLAN,  Antonia
 • Արտոյտներու ագարակը - 2010
 • Արտոյտների ագարակը - 2007, ISBN 9789994194476
 • ARZOUMANIAN-BEDANIAN,  Vartenie
 • Աստվածամոր նրբանցքը... - 2007, ISBN 9789994137916
 • Saint AUGUSTIN,     ( 354 - 430 )
 • Խոստովանություններ - 2008, Ed. Երևան - Անկյունաքար, ISBN 99941-800-1-1
 • AURIGNAC (d'),  Romain   ( 1858 - 19.. )
 • Երեք տարի Արժանթինի մէջ - 1924, Ed. Հրատ. Յ. Մ Սէթեան - թիւ 2
 • AVDEENKO,  Aleksandr   ( 1908 - 1996 )
 • Տիսսայի վրա - 1961, Ed. Հայպետհրատ
 • ligne
  haut
  Retour à l'Index des auteurs en arménien - Accueil des catalogues en ligne