Retour à l'Index des auteurs en arménien - Accueil des catalogues en ligne

Bibliothèque de l'Église apostolique arménienne - Paris
15, rue Jean-Goujon - 75008 Paris || Père Jirayr Tashjian, Directeur
Téléphone : 01 43 59 67 03
Consultation sur place du mardi au jeudi, de 14 heures à 17 heures

Catalogue des ouvrages en arménien

ligne


18 հեղինակ, 18 գիրքեր

Auteurs dont le nom commence par la lettre R

ligne


RACINE,  Jean   ( 1639 - 1699 )
 • Եսթեր եւ Գոթողիա - 1955
 • RAMEAU,  Jean   ( 1858 - 1942 )
 • Վանականին սէրը - 1980, Ed. G. Doniguian, Beyrouth, Liban
 • REMARQUE,  Erich Maria   ( 1898 - 1970 )
 • Ապրելու ժամանակը եվ մեռնելու ժամանակը - 1963, Ed. Հայպետհրատ
 • REZA,  Enayatollah    ( 1920 - 2010 )
 • Ազարբայջան եւ Առան - 1994, Ed. «Փիւնիկ» հրատ.
 • RIKLI,  Martin   ( 1868 - 1951 )
 • Ճանապարհորդութիւններ Հայաստանի ընդմէջէն - 1949, Ed. Հեղինակային
 • RIZKALLAH,  Salim
 • Իգնատիոս Մալոյտան, Մարդը եւ նահատակը - 2001, Ed. Զմմառու Տիրամօր Վանք
 • ROCHEDIEU,  Charles   ( 1857 - 1928 )
 • Առաջնորդ Նոր Կտակարանի ընթերցողաց - 1908
 • RODARI,  Gianni   ( 1920 - 1980 )
 • Չիպոլինոյի արկածները - 1983, Ed. «Սովետական Գրող»
 • ROHE (de),  Jehan   ( 1875 - 1960 )
 • Շուշանիկ, դեռատի հայուհին - 1929
 • ROKOSSOVSKI,  Konstantin   ( 1896 - 1968 )
 • Զինվորի պարտքը - 1970, Ed. «Հայաստան» հրատ.
 • ROLLAND,  Romain   ( 1866 - 1944 )
 • Իմպերիալիստական եւ Հակախորհրդային պատերազմին դէմ - 1970, Ed. իմպերիալիստական պատերազմի դէմ պայքարի Ֆրանսական կենտրոնական կոմիտէի հայկական կենտրոնական հատւած
 • ROLLIN,  Charles   ( 1661 - 1741 )
 • Հաղագս քերականաց բանաւրաց հռետորաց եւ իմաստակաց - գիրք քսան եւ հինգ - 0000, Ed. Մխիթարեան Հարք,
 • ROORDA,  Henri   ( 1870 - 1925 )
 • Մանկավարժը չի սիրեր տղաքը - 1930, Ed. Հրատարակութիւն եւ Տպագրութիւն Հայ Դպրոց
 • ROSSETTI,  Christina   ( 1830 - 1894 )
 • Թզուկներու շուկան - 1928, Ed. «Կոչնակ» հրատ.
 • RUSHDOONY,  Rousas John   ( 1916 - 2001 )
 • Ընկերային կարգի հիմքերը - 1996, Ed. «Փյունիկ»հրատարակչություն, ISBN 5807909315
 • RUSSELL,  Arthur James
 • Աստուծոյ կանչը - 1980, Ed. Շնորհք Արք. Գալուստեան
 • RYAN,  Arthur   ( n. 1927 )
 • Մարդկային տառապանք եւ յաղթութեան պսակ - 1927, Ed. Ամերիկեան Պորտ Ընկերութիւն
 • RYBAKOV,  Anatoli   ( 1911 - 1998 )
 • Արբատի զավակները - 1988, Ed. «Սովետական Գրող»
 • ligne
  haut
  Retour à l'Index des auteurs en arménien - Accueil des catalogues en ligne