Retour à l'Index des ouvrages en arménien    Accueil des Catalogues en ligne

Bibliothèque de l'Eglise apostolique arménienne - Paris
15, rue Jean-Goujon - 75008 Paris || Père Jirayr Tashjian, Directeur
Téléphone : 01 43 59 67 03
Consultation sur place du lundi au jeudi, de 14 heures à 17 heures
ou éventuellement sur rendez-vous

10 derniers ajouts au catalogue arménien - 10 վերջին լրացումներ

ligne --- Cliquer pour agrandirՀայկական գորգ [ Tapis arméniens ]
Auteur : Մանյա Ղազարյան
Année : 1988
Editeur : Editions Erebouni

 --- Cliquer pour agrandirնոր պտոյտներ - Նոր դէմքեր [ Nouvelles promenades, Nouveaux visages ]
Auteur : Արամ Գամպուրեան
Année : 2013
Editeur :

 --- Cliquer pour agrandirՍէրվանդէս [ Cervantes ]
Auteur : Bruno Frank
Année : 2016
Editeur : Թարգմ. Արամ Գամպուրեան

 --- Cliquer pour agrandirՀամայնապատկեր Հայ մշակոյթի - Բ. հատոր [ Panorama de la culture arménienne - Tome II ]
Auteur : Յակոբ Մարթաեան
Année : 2005
Editeur : Ուսուցչաց Հիմնարկ Իսթանպուլ

 --- Cliquer pour agrandirՀամայնապատկեր Հայ մշակոյթի - Ա. հատոր [ Panorama de la culture arménienne - Tome I ]
Auteur : Յակոբ Մարթաեան
Année : 2004
Editeur : Ուսուցչաց Հիմնարկ Իսթանպուլ

 --- Cliquer pour agrandirՀամառօտ քերականութիւն եւ ուղղագրութիւն Հայերէն լեզուի - Բ. գիրք [ Grammaire et orthographe arménienne en conversation - Tome II ]
Auteur : Բժ. Շահնուր Շահէն
Année : 2015
Editeur : Ուսուցչաց Հիմնարկ Իսթանպուլ

 --- Cliquer pour agrandirՀամառօտ քերականութիւն եւ ուղղագրութիւն Հայերէն լեզուի - Ա. գիրք [ Grammaire et orthographe arménienne en conversation - Tome I ]
Auteur : Բժ. Շահնուր Շահէն
Année : 1997
Editeur : Ուսուցչաց Հիմնարկ Իսթանպուլ

 --- Cliquer pour agrandirՈւղղագրական կանոններ եւ զանազան ծանօթութիւններ [ Règles d'orthographe et diverses observations ]
Auteur : Բժ. Շահնուր Շահէն
Année : 1993
Editeur : Ուսուցչաց Հիմնարկ Իսթանպուլ

 --- Cliquer pour agrandirԲարի արեվ - Վիպակ մարտիրոս Սարյանի մասին [ Soleil radieux - A propos de Mardiros Sarian ]
Auteur : Dimitri Goloubkoff
Année : 1976
Editeur :

 --- Cliquer pour agrandir90 ամեակ Հայաստանի Հանրապետութիւն 1918-1920 [ 90e anniversaire de la République d'Arménie 1918-1920 ]
Auteur : Հայաստանի Հանրապետութիւն
Année : 2008
Editeur : Հ.Յ.Դաշնակցութիւն «ԴՐՕ» Կոմիտէ

ligne
Retour à l'Index des auteurs en arménien    Accueil des catalogues en ligne