Retour à l'Index des auteurs en arménien - Accueil des catalogues en ligne

Bibliothèque de l'Église apostolique arménienne - Paris
15, rue Jean-Goujon - 75008 Paris || Père Jirayr Tashjian, Directeur
Téléphone : 01 43 59 67 03
Consultation sur place du mardi au jeudi, de 14 heures à 17 heures

Catalogue des ouvrages en arménien

ligne


29 հեղինակ, 37 գիրքեր

Auteurs dont le nom commence par la lettre M

ligne


MAC CORMICK,  André
 • Արկածալի ճամբորդութիւն մը - 1963, Ed. Արկածային
 • MADENJIAN,  Mardig
 • Բռնագրաւուած Դրախտը - Բռնագաղթ Դէպի Ոչնչութիւն - Ա. հատոր - 2013
 • MAETERLINCK,  Maurice   ( 1862 - 1949 )
 • Կապոյտ թռչունը - 0000
 • MAIAKOVSKI,  Vladimir   ( 1893 - 1930 )
 • Հատընտիր - 1982, Ed. «Սովետական Գրող»
 • Արտասահման - 1953, Ed. Հայպետհրատ
 • Ընտիր երկեր - 1950, Ed. Հայպետհրատ
 • MANFRED,  Albert   ( 1906 - 1976 )
 • Նապոլեոն Բոնապարտ - 1975, Ed. «Հայաստան» հրատ.
 • MANTEGAZZA,  Paolo   ( 1831 - 1910 )
 • Սիրոյ մեղքերը եւ նոցա ծագումը - 1903, Ed. Հեղինակային
 • MARGUERITTE,  Victor   ( 1866 - 1942 )
 • Մանչ-աղջիկը - 1924, Ed. մատենաշար Կիւթէմպէրկ-Առաւռտ թիւ 41-3
 • MARKWART,  Josef   ( 1864 - 1930 )
 • Պատմութիւն Հայերէն նշանագրերու եւ վարուց Ս. Մաշթոցի - 1913, Ed. Ազգային մատենադարան ԿԸ
 • MARR,  Nicolas Yacovlevich   ( 1865 - 1934 )
 • Ամառնային Ուղեւորութիւնից Դէպ Ի Հայս - 1892, Ed. Ազգային Մատենադարան Է
 • Հայկական մշակոյթը - 1925, Ed. մատենաշար թիւ 1 Փարիզի Հայ Ուս. Միութեան
 • MARX,  Karl   ( 1818 - 1883 )
 • Չափածո երգեր - 1987
 • Մանիֆեստ կոմունիստ Կուսակցութեան - 1933
 • MATVEEV,  German   ( n. 1904 )
 • Տարանտուլ - 1962, Ed. Հայպետհրատ
 • MAUGHAM,  William Somerset    ( 1874 - 1965 )
 • Թատրոն - 1985, Ed. «Սովետական Գրող»
 • MAUROIS,  André   ( 1885 - 1967 )
 • Օլիմպիո կամ Վիկտոր Հյուգոյի կյանքը - 1990, Ed. «Խորհրդային Գրող»
 • Փարիզ - 1976, Ed. «Սովետական Գրող»
 • MAYNE-REED,  Thomas   ( 1818 - 1883 )
 • Սեմինոլների առաջնորդ Օցեոլան - 1984, Ed. «Սովետական Գրող»
 • Անգլուխ ձիավորը - 1958, Ed. Հայպետհրատ
 • MEILLET,  Antoine   ( 1866 - 1936 )
 • Հայագիտական ուսումնասիրություններ - 1978, Ed. Երևանի պետական համալսարանի
 • MEZHELAITIS,  Eduardas   ( 1919 - 1919 )
 • Իմ կրկնակի Արարատը - 1984, Ed. «Սովետական Գրող»
 • Քարե գինի - 1980, Ed. «Սովետական Գրող»
 • MICHON,  Jean-Hippolyte   ( 1806 - 1881 )
 • Անիծեալն - 1875, Ed. Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան
 • MILNE,  Alan Alexander   ( 1882 - 1956 )
 • Վինի-Թուխը եվ Բոլորը-Բոլորը - 1988
 • MINAMOTO et autres,  
 • Հոքուներ եվ թանկաներ - 1965, Ed. Ճապոնական գրականութիւն
 • MNTSAKANYAN,  Lilit
 • Արտագաղթի հոգեկան փորձառությունը ապաստանի հայցման պայմաններում - 2021, ISBN 9789939877822
 • MOINEAUX,  Jules   ( 1815 - 1895 )
 • Երկու խուլեր - 1927, Ed. Հրատարակ. «Արեւ»
 • MOLCHANOV,  Nikolaï Nikolaevich   ( 1925 - 1990 )
 • Գեներալ դը Գոլ - 1979, Ed. «Հայաստան» հրատ.
 • MOLIÈRE,     ( 1622 - 1673 )
 • Կատակերք Մոլիէրի - 1905
 • MONOD,  Adolphe   ( 1802 - 1856 )
 • Քարոզներ - 1907
 • Լուսիլլա կամ Սուրբ Գրոց Ընթերցմանը Վրայ - 1854
 • MOODY,  Dwight L.   ( 1837 - 1899 )
 • Քարոզներ տետր Ա. - 1928, Ed. Ամերիկեան Պորտ Ընկ.
 • MORAVIA,  Alberto   ( 1907 - 1990 )
 • Արհամարանք - 1977, Ed. «Սովետական Գրող»
 • MORGAN (de),  Jacques   ( 1857 - 1924 )
 • Հայ ժողովուրդի Պատմութիւնը - 1947, Ed. Հրատ. «Հայրենիք»ի
 • MORGENTHAU,  Henry   ( 1856 - 1946 )
 • Ամերիկեան Դեսպան Մր. Մորկընթաուի Յիշատակները եւ Հայկական Եղեռնին Գաղտնիքները - 1919, Ed. «Զարթօնք» Թերթօն Թիւ 54, Պէյրութ
 • MOYZISCH,  Ludwig Carl
 • «Ցիցերոն» օպերացիան. Ես էի Ցիցերոնը - 1980, Ed. «Հայաստան» հրատ.
 • ligne
  haut
  Retour à l'Index des auteurs en arménien - Accueil des catalogues en ligne